Prosjekterte Hytter

Eiken Hytter tilbyr komplett ferdig oppsatt hytte på valgfri tomt.
For tegninger og nærmere beskrivelse av innholdet i leveransen, kontakt Eiken Hytter.

Det kan også leveres andre hytter på den tomta du måtte ønske, og innenfor de begrensinger som reguleringsplanens bestemmelser setter. Det er mulig med 2 bygg på disse tomtene.
På www.eikenhytter.no finner du et utvalg av våre andre hytter og modeller.

Vi yter også arkitektbistand og tegner og tilpasser hytta etter dine ønsker.